Wysyłka i zwroty

Wysyłka

1. Dostawa zamówionych Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu przesyłką kurierską (DHL). Firma kurierska dostarcza zarówno paczki z Towarem opłaconym przed wysyłką, jak i paczki za pobraniem.

2. Całkowity koszt dostawy Towaru do Klienta podany jest do wiadomości Klienta przed złożeniem przez niego Zamówienia. Wysokość kosztu dostawy uzależniona jest od wybranej przez Klienta formy płatności oraz sposobu dostawy.

3. Koszty dostawy Towaru do Klienta kształtują się w następujący sposób:

a) przesyłka kurierska z przedpłatą - 17,00 zł;

b) przesyłka kurierska za pobraniem - 19,00 zł.

4. W przypadku zamówienia Towarów, których łączna wartość przekracza kwotę 500 zł dostawa jest gratis.

5. Przewidywany termin dostawy zamówionych Towarów wynosi 3 (trzy) dni robocze od dnia nadania przesyłki firmie kurierskiej.

6. Czas nadania przesyłki kurierskiej przez Sprzedającego uzależniony jest od wybranej przez Kupującego formy płatności i przedstawia się następująco:

a) 1 - 2 dni roboczych od dokonania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia w sposób wskazany w pkt IV ust. 6 powyżej - w przypadku gdy Klient wybrał formę płatności przy odbiorze Towaru (za pobraniem);

b) 1 - 2 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sprzedającego płatności za Zamówienie potwierdzone w sposób wskazany w pkt IV ust. 6 powyżej - w przypadku gdy Klient wybrał formę płatności przed wysłaniem Towaru (przedpłata).

7. W przypadku zamówienia na Towary, które nie są aktualnie dostępne w magazynie Sklepu Internetowego (zgodnie z informacją o dostępności Towaru widocznej na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia) czas realizacji Zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie każdorazowo poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

 

ZWROTY I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru przez niego lub przez osobę trzecią przez niego wskazaną (inną niż przewoźnik), poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia. Formularz odstąpienia od umowy dołączany jest do przesyłki, jak również dostępny jest na stronie internetowej pod linkiem FORMULARZ ZWROTU

2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@napolowanie.pl lub na piśmie na adres siedziby Sprzedającego tj. ZOL Tagart sp. z o.o. (dawniej Zakład Obsługi Leśnictwa Hanna Skrodzka-Bałata, Piotr Bałata Spółka Jawna) Ul. Mieszka I-go 4, 39-400 Tarnobrzeg. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem drogą elektroniczną, Sprzedający zobowiązany jest przesłać Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią Towary wykraczające poza standardową ofertę Sklepu Internetowego, przygotowane na specjalne zamówienie Klienta, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, a także świadczenia, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego Konsumentem od Umowy Sprzedaży. Klient będący Konsumentem powinien dołożyć staranności, aby zwracany przez niego Towar został opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

6. Koszty bezpośrednie zwrotu Towaru Sprzedającemu ponosi Klient. Towar może zostać Sprzedającemu odesłany przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Klienta będącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności tj. cenę zakupu Towaru oraz koszty dostawy. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu jego odesłania, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na podane przez Klienta będącego Konsumentem konto bankowe, względnie Sprzedający zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.

9. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i zasad funkcjonowania Towaru.

pixel